ما را دنبال کنید:

اتوکلاو کتابخانه‌ای: محصولی جدید برای آفت زدایی منابع کتابخانه‌ای

منابع آرشيوی و كتابخانه‌ای با گذشت زمان و شرايط نامناسب محيطی می‌توانند منبع تغذيه مناسبی براي رشد ميكرو اورگانيسم‌ها شامل قارچ‌ها و باكتري‌ها ونيز حشرات و جوندگان باشند. به دليل سرعت بسيار زياد تخريب آثار، توسط فرايندهای فرسودگی شيميائی؛ بيولوژيكی و زيست محيطی؛ تعيين نوع آسيب‌ها؛ چگونگی رفع آسيب‌ها و اعمال روش‌های حفاظتی می‌تواند از تخريب بيشتر منابع جلوگيری نمايد.

ادامه خبر

دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

Book sterilizer

کتاب‌ها و منابع موجود در کتابخانه در دست هزاران نفر دست به دست می‌شوند، لذا می‌توانند محل مناسبی برای تجمع انواع ویروس، باکتری و قارچ باشند. همچنین گذشت زمان و شرایط محیطی می‌تواند بستر رشد قارچ، باکتری و ویروس را برای کتاب فراهم نماید.

ادامه مطلب