ما را دنبال کنید:

همایش استانی نقش سمن های اجتماعی در توسعه فرهنگی با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید

همایش استانی نقش سمن های اجتماعی در توسعه فرهنگی با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید

همایش استانی نقش سمن های اجتماعی در توسعه فرهنگی توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه مازندران و  با همکاری شرکت پیام حنان برگزار گردید. 

این همایش یک روزه، با سخنرانی‌های دکتر یمین فروز و دکتر آزرنگ آغاز گردید. در ادامه مهندس فاطمه کارخانچی مدیر فنی شرکت پیام حنان، سخنرانی خود را با ارائه توضیحاتی در رابطه با مفاهیم کتابخانه دیجیتال، زیرساخت‌ها، لزوم استقرار آن در مراکز علمی پژوهشی و اهمیت ارتباطات علمی با سایر مراکز داخلی و بین المللی از درگاه کتابخانه دیجیتال آغاز کرد. وی در ادامه به مباحث به نقش کتابخانه دیجیتال در دسترسی اطلاعات روزآمد اشاره داشت. کارخانچی در پایان سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال حنان به عنوان یک نمونه علمیاتی کتابخانه دیجیتال معرفی نمود.