ما را دنبال کنید:

خدمتی دیگر از پیام حنان: اندیشکده پیام حنان

خدمتی دیگر از پیام حنان: اندیشکده پیام حنان

اندیشکده پیام حنان، گروهی هدفمند در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی است که با نگاه کاملاً علمی، فنی و تعاملی تشکیل گردیده است. این گروه که در شبکه اجتماعی تلگرام بنا نهاده شده با نام "اندیشکده پیام حنان" قصد دارد تازه‌های علم اطلاعات و دانش شناسی را با ارائه مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب، تازه‌های نشر و مدیاهای علمی در این حوزه در اختیار اندیشمندان قرار دهد. این گروه تنها گروه تعاملی است که با مشارکت اندیشمندان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به اشتراک اطلاعات می‌پردازد و با مشارکت اندیشمندان خود که همان اعضای گروه هستند مفاهیم حوزه را با توضیحات مستند در اختیار کاربران قرار می‌دهد. زنجیره دانش اندیشکده پیام حنان هم اکنون با همکاری اعضای خود، پاسخگوی نیاز اطلاعاتی کاربران در این حوزه است و با مباحث روز نیاز اطلاعاتی کاربران را جامه عمل می‌پوشاند؛ این مهم استمرار نمی‌یابد مگر در سایه پرداخت زکات علم که همانا نشر آن است. از اساتید، محققین و علاقمندان به علم اطلاعات و دانش شناسی دعوت به عمل می‌آید به "اندیشکده پیام حنان" بپیوندند.

این اندیشکده آیین نامه ندارد، فقط یک مرامنامه دارد که همه بر آن پایبندیم. امیدواریم این اندیشکده بتواند قدمی مفید در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بردارد.

همه با هم اندیشمند اندیشکده می‌شویم.

از اینجا به گروه اندیشکده پیام حنان بپیوندید.