ما را دنبال کنید:

همایش نشریات علمی کشور با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید.

همایش  نشریات علمی کشور با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید.

همایش نشریات علمی کشور توسط انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری شرکت پیام حنان برگزار گردید. 

این همایش یک روزه، با سخنرانی‌های ددکتر محمدامین عرفان‌منش دبیر علمی همایش و دکتر امیررضا اصنافی، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص لزوم برگزاری همایش‌هایی با موضوع نشریات علمی و تأثیر آن در ثبت پژوهش‌های علمی آغاز شد. در ادامه مهندس فاطمه کارخانچی مدیر فنی شرکت پیام حنان، سخنرانی خود را با ارائه توضیحاتی در رابطه با مفاهیم کتابخانه دیجیتال، زیرساخت‌ها، لزوم استقرار آن در مراکز علمی پژوهشی و اهمیت ارتباطات علمی با سایر مراکز داخلی و بین المللی از درگاه کتابخانه دیجیتال آغاز کرد. وی در ادامه به مباحث به نقش کتابخانه دیجیتال در دسترسی اطلاعات روزآمد اشاره داشت.در ادامه کارخانچی ضمن برخی از راهکارهای کتابخانه دیجیتال شرکت پیام حنان عنوان کرد که نکته حایز اهمیت در سیستم کتابخانه دیجیتال حنان، سرعت تبادل اطلاعات در کسری از ثانیه است.