ما را دنبال کنید:

برگزاری کارگاه آموزشی آرشیو دیجیتال دانشگاه الزهرا

برگزاری کارگاه آموزشی آرشیو دیجیتال دانشگاه الزهرا

کارگاه آموزشی آرشیو دیجیتال توسط شرکت پیام حنان و با حضور کارشناسان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد. 

در این کارگاه یک روزه متخصصان، اساتید و کارشناسان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا با سامانه جدید آرشیو دیجیتال این دانشگاه آشنا شدند. گفتنی است اين سامانه در راستاي افزايش و ارتقا رتبه علمي دانشگاه الزهرا در مجامع بين المللي و در راستاي جمع آوري، سازماندهي و اشاعه منابع ديجيتال با هدف دسترسي آزاد و مديريت شده منابع علمي اساتيد، هيئات علمي دانشگاه راه اندازي گرديده است. تا گنجينه پنهان اين منابع اطلاعاتي توليدي در معرض جهاني و موتورهاي كاوش جهاني قرار گيرد.
در اين راستا با استفاده از اين سامانه كه شركت پيام حنان طراحي و اجراي آن را انجام داده است درگاه ارسال تمام منابع علمي توليدي چه به شكل دسته اي و چه به شكل انفرادي از درگاه پورتال اين سامانه در اختيار اساتيد و هيات علمي و محققين و مدرسين قرار مي گيرد تا پس از ارسال در كارتابل تيم مديريتي سازماندهي كتابخانه مركزي عمليات پايش و تكميل فرايند سازماندهي صورت پذيرد
سپس امكان بازيابي آن توسط موتورهاي كاوش جهاني مقدور مي گردد
توسعه پذيري اين سامانه به گونه اي است كه نه تنها خاصه اين گزينه را براي جمع آوري گنجينه اطلاعاتي جامعه دانشگاهي دانشگاه الزهرا مي توان استفاده كرد بلكه در فرايند به جامه عمل پوشاندن ارسال اتوماتيك پايان نامه هاي دانشجويي نيز مي تواند به خدمت گرفته شود تا اينكه بتوان نسخه چاپي پايان نامه را كه مبحثي بحث بر انگيز است را جمع آوري كرد
از امكانات عمومي اين سامانه مي توان به پورتال جامع اطلاع رساني نيز اشاره نمود كه فقط در اين مقال به سناريوي مديريت منابع ديجيتال بسنده شد.