ما را دنبال کنید:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید

  • PAYAM HANNAN Co
  • تقویم رخدادها
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی با حضور شرکت پیام حنان برگزار گردید

دوازدهمین نمايشگاه‌ بين المللي کتب کاربردي و دانشگاهي با حضور شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان و با استقبال دانشگاه‌ها و مراکز علمي، از تاریخ 25 لغایت 29 آبان ماه 1393 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

متخصصان و کارشناسان ضمن بازدید از غرفه شرکت پیام حنان با کارشناس این شرکت به بحث وبررسی در رابطه با مسائل روز علم اطلاعات و دسترسی به منابع پرداختند.