ما را دنبال کنید:

کارگاه آموزشی روش تحقیق و آشنایی با نشریات ادواری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی روش تحقیق و آشنایی با نشریات ادواری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی دو روزه روش تحقیق و آشنایی با نشریات ادواری به همت واحد آموزش شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار گردید.

در این نشست تخصصی طی دو روز  سرفصل‌‌ها و اصول روش تحقیق و نشریات ادواری توسط دکتر غفاری آموزش داده شد و به استحضار کارشناسان علم اطلاعات و دانش شناسی رسید.  متخصصان اطلاعات در این دوره آموزشی مسائل اساسی روش‌های تحقیق و جدیدترین مباحث مرتبط با نشریات را مورد بررسی تئوری قرار دادند. سرفصل دوره آموزشی روش تحقیق شامل

 • مقدمه،
 • بیان مسئله،
 • فرضیه،
 • روش‌های تحقیق،
 • تجزیه و تحلیل،
 • گردآوری اطلاعات
 • جمع بندی
 • و....

و سرفصل دوره آموزشی نشریات ادواری

 • تفاوت نشریات با پیایندها
 • چگونگی شکل گیری نشریات
 • جمع آوری نشریات
 • پیگیری و سفارش نشریات
 • سازماندهی، صحافی نشریات
 • و....

بوده و در پایان دوره ضمن تقدیر از حضور کارشناسان، گواهی شرکت در نشست به ایشان تقدیم گردید.