ما را دنبال کنید:

حضور شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  • PAYAM HANNAN Co
  • تقویم رخدادها
  • حضور شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار گردید و مطابق سال‌های پیشین غرفه شرکت کتابداری و اطلاع رسانی پیام حنان در بخش رسانه دیجیتال پذیرای بسیاری از کارشناسان، متخصصان و اساتید حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بود و مورد استقبال و توجه ایشان قرار گرفت. طی این دوره، جلسات متعدد و جامعی در حوزه های متنوع علم اطلاعات میان کارشناسان شرکت و باردیدکنندگان برگزار شد و همگان با جدیدترین محصولات نرم‌افزاری، سخت افزاری شرکت آشنا شدند.