ما را دنبال کنید:

چاپگر بارکد و عطف

چاپگر بارکد و عطف

چاپگر BIXOLON SLP-T403 یک متخصص چاپ برچسب عطف، بارکد و جیب است این چاپگر قادر است با هر دو متد حرارتی و ریبونی عملیات چاپ را انجام دهد.

از ویژگـی‌های این دستگاه می‌توان به مواردی چـون امکان استفاده از ریبـون ۳۰۰ متـری، امکـان استفـاده از رول بـزرگ لیبل و هد با کیفیت ۳۰۰ dpi اشاره نمود. همانطور که می‌دانید تاکنون چاپ این برچسب‌ها از طریـق چاپگرهای لیزری معمولـی انجام می‌شـد که آسیب زیـادی به این چاپگرهـا وارد می‌گردیـد و اغلـب بارکد‌های صـادر شده توسـط چاپگرهـای لیـزری پس از مدتـی با اختـلال در خواندن توسط دستگاه بارکد خوان مواجه می‌شدند. چاپگر بارکد و عطف پاسخی به همه‌ی این ابهامات و مشـکلات چاپگرهای لیزری است. کار با آن بسیار آسـان و مواد مصرفی آن بسیـار کم‌هزینه می‌باشـند(برچسـب آن در مقایسه با برچسـب‌های قدیمـی مقـرون به صرفه‌تر و هزینه‌ی ریبون آن در مقایسه با کارتریج چاپگر لیزری بسیار اقتصادی می‌باشد).